Logo

Documentary in progress - Documentaire en cours...

Cinema Emek is a collective memory of an aesthetic civilization that is constructed by the films. Emek is a story of a common humanity that is felt through the film art. With emancipated spectators, Emek is also an idea of coexistence and a practice of democracy in this ancient land.

Cinéma Emek est une mémoire collective d’une civilisation esthétique qui est construit à travers les films. Emek est une histoire d’une humanité commune qui est ressenti à travers l’art du cinéma. Avec ses spectateurs émancipés, Emek est aussi une idée d’une coexistence et une pratique de la démocratie sur cette terre ancienne.

Emek Sineması, filmlerle duyumsanan bir estetik-uygarlık hafızasıdır. Emek, sinema sanatıyla birlikte yaşanan bir ortak-insanlık tarihidir. Emek, aynı zamanda, özgür seyircisiyle birlikte bu kadim toprakların çokluk içeren bir ortak-yaşam fikri ve bir demokrasi pratiğidir.

M. G.


 Cinema Emek Documentary Workshop  Paradoks Film Akademi